کد محصول: VS-9
سایز: زنانه 37-41
زیره: تزریق مستقیم
توضیحات: رویه استرج ضد آب
درجه کیفیت: A
استیکچرز ونس زنانه
استیکچرز ونس زنانه
کفش استیکچرز ونس زنانه
استیکچرز ونس زنانه
کفش استیکچرز ونس زنانه
استیکچرز ونس زنانه
کفش استیکچرز ونس زنانه
استیکچرز ونس زنانه
کفش استیکچرز ونس زنانه