کد محصول: VS-7
سایز: مردانه 41-44
زیره: EVA
توضیحات: رویه سوزنی کف دوخت
درجه کیفیت: A
نایک لبرون مردانه
نایک لبرون مردانه
کفش نایک لبرون
نایک لبرون مردانه
کفش نایک لبرون
نایک لبرون مردانه
کفش نایک لبرون
نایک لبرون مردانه
کفش نایک لبرون
نایک لبرون مردانه
کفش نایک لبرون