نایک , کتانی نایک , کفش نایک , کتونی نایک , قیمت کفش نایک , نمایندگی نایک , قیمت کتونی نایک

نایک

 

Nike از جمله بزرگترین و معروف ترین فروشندگان کفش به ورزشکاران در تمام دنیا است. Nike در سال 1964 و با نام Blue Ribbon Sports تاسیس شد و بعدها در سال 1978 نام آن به "NIKE" تغییر پیدا کرد.