با توجه به نوسانات نرخ ارز به  ویژه دلار مواد اولیه و مصرفی تولید کفش که از کشورهای دیگر وارد کشور میشود با افزایش قیمت زیادی مواجه شده است و این موضوع تاثیر زیادی برا میزان تولید

کفش در ایران داشته است.

با توجه به اینکه مقداری محصولات تولیدی از قبل وجود داشته و این عدم فراهم نمودن مواد اولیه تاثیر زیادی بر بازار کفش و خرید کفش مردم نزاشته است تنها قیمت کفش 50 درصد افزایش یافته است.

پیش بینی میشود اگر بازار تولید کفش همچنان با این کمبود مواد اولیه مواجه باشد مشکلات جدی به وجود آمده و بازار فروش کفش تامین نخواهد شد.البته کارخانجات زیادی برای تولید مواد اولیه کفش در کشور وجود دارد که اینها نیز نیازمنده مواد اولیه مکملی از کشورهای دیگر همچون ایتالیا , ترکیه , چین و آلمان تامین میشود.

 یکی از مواد اولیه مهمی که در تولید کفش بسیار لازم است و با کمبود آن مواجه هستیم چرم سنگین طبیعی است  البته که میزان صادرات کفش افزایش یافته است اما این بدین معنی نیست که ما در زمینه تولید کفش مشکلی نداریم در واقع معنایش این است که از ورود تولید داخلی در بازار داخلی جلوگیری میشود و به بازار جهانی صادر میشود.